+420 724 119 949 bstolbova@seznam.cz
REFERENCE

Jako referenci způsobilosti a dovednosti zde uvádím získané odborné certifikáty