+420 724 119 949 bstolbova@seznam.cz
PERMANENTNÍ MAKE – UP

„S permanentním make-upem Vám ráda poradí, dotazy zodpoví a samozřejmě PM provede pí. Mgr.Gabriela  Voborová. Tel: 603 820 691“

Co je to permanentní make-up?

Permanentní make-up (dále jen PM) je metoda dočasné pigmentace pokožky.
Pigmenty jsou aplikovány do povrchové vrstvy pokožky – dermis – do hloubky 0,5 – 2 mm. Cílem PM není nahradit velké večerní líčení, ale být jeho podkladem. Pomocí PM lze přirozeně dotvarovat to, co chybí nebo je málo výrazné. !!!

Pro koho je PM vhodný?

PM je vhodý pro toho, kdo:

  • nosí kontaktní čočky nebo brýle
  • má citlivé oči nebo alergii na líčidla
  • aktivně sportuje a chce být stále jemně nalíčen
  • nechce ztrácet čas líčením a přesto chce vypadat upraveně !!!

Jaká je trvanlivost PM?
Díky použití vysoce kvalitních pigmentů je obvykle trvanlivost PM 1-3 roky. Nejvýznamnějším a neovlivnitelným faktorem, který řídí příjímání barevných pigmentů pokožkou a trvanlivost PM je metabolismus klienta. Dále pak svůj vliv uplatňují faktory jako věk klienta, elasticita pokožky, produkce mazu a vlastní pigment. Při aplikaci PM je proto nutné brát ohled na výše uvedené faktory při volbě barevného odstínu a intenzity barvy. Dalším nezanedbatelným faktorem ovlivňujícím výsledný efekt a trvanlivost PM je péče klienta o PM jak bezprostředně po aplikaci, tak následně v každodenním životě. !!!

Jak probíhá výbět tvaru a odstínu PM?
Aplikaci PM předchází podrobná konzultace, při které klient uvede svou představu výsledku a konzultuje ji s doporučeními provádějícího. Společně pak vypracují tvar a zvolí odstín, které vyhovují klientovi a odpovídají profesionálním názorům provádějícího. !!!

Jak probíhá aplikace PM?
Ošetřované místo je bezprostředně před aplikací PM desinfikováno, poté předkresleno a následně se aplikuje znecitlivující přípravek. Materiál, používaný při aplikaci PM, je sterilní a jednorázový, čímž je minimalizováno riziko vzniku infekce během hojení. Provádějící při aplikaci volí nejvhodnější techniku aplikace s ohledem na stav pokožky klienta před aplikací a na její změny během aplikace. !!

Co následuje po aplikaci PM?
Bezprostředně po aplikaci může být ošetřené místo lehce citlivé a začervenalé, tyto příznaky však rychle vymizí. V místě aplikace se utvoří drobné stroupky, které po cca 3-6 dnech samy odpadnou. Po zhojení je pigment výrazně světlejší než bezprostředně po aplikaci !!

Zákrok je dvoufázový. Po prvním zákroku následuje za 3 až 6 týdnů zákrok druhý – tzv. korekce nebo doplnění. Cena korekce (doplnění) je již zahrnuta v ceně PM. !!!